Abbondanza

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. 1, p. 1, tom. I