Amor domato

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. V, p. 12 , tom. I