Amor domato

Ripa, Ausburg, 1704, img. 1, tav. I, p. 1