Confidenza

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. XXVIII, p. 48, tom. I