Corografia

Ripa, Ausburg, 1704, img.15, tav.23, p.192