Historia

Ripa, Ausburg, 1704, img. II, tav. IX, p. 69