Historia

Ripa (Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. LXXVI, p. 109, tom. I