Intelligenza

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, p.121, tom. I