Matematica

Ripa(Richardson), London, Scott, 1779, tav. XXXIV, img. 132, vol. I (parte seconda)