Punizione

Ripa, Ausburg, 1704, img. VII, tav. XXIX, p. 241