Ragione di Stato

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CXL, p. 209, tom. I