Sanguigno per l’aria

Ripa, Ausburg, 1704, img. 14, tav. 12, p.96