Solstizio invernale

Ripa, Ausburg, 1704, p. 96, img. 1, tav. 12