Splendore del nome

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img.CLVIII, p.231, tom.I