Splendore del nome

Ripa, Ausburg, 1704, img.XIV, tav.XVIII, p.147