Vanità

Ripa(Baudoin), Parigi, Billaine, 1677, img. CLXIV, p. 243, tom. I