Virilità

Ripa (Orlandi), Perugia, Constantini, 1764-1767, p. 369, tom. V